Hur övervintrar vi änglatrumpeten?

FRÅGA: Vi har en fantastisk änglatrumpet som vi vill övervintra på bästa sätt. Ska vi ha den inne eller i ett förråd?

SVAR: Idealet är att övervintra den på en ljus och sval plats (ca 10–15 grader). Men är det rumstemperatur där den ska förvaras, är det bättre att förvara den vid lägre temperatur (5–10 grader), även om det då blir i ett mörkare eller helt mörkt utrymme. Ha den ute så länge som möjligt, utan att den riskerar att frysa. Ställ den skyddat intill en husvägg och täck med fiberduk eller motsvarande, tills det är dags att ställa in den. Låt inte jorden bli för blöt innan den tas in. Den kommer att tappa bladen i mörker men huvudsaken är att stammarna överlever och kan skjuta nya skott till våren.
Vattna vid behov, jorden ska vara något fuktig men på den torrare sidan, under vinterförvaringen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar