Flytta pioner, går det?

FRÅGA: Vi har en pion vid vår uteplats som behöver flyttas. Går det? Har hört att man inte kan flytta pioner.

SVAR: Pioner har rykte om sig att vara svåra att flytta och dela. Men det stämmer inte. Är man noggrann, så går det bra att både flytta och dela pioner. Pionen är försommar–sommarblommande. Det betyder att pioner flyttas med fördel tidigt på hösten. Nu i november–december är det för sent. Det är bättre att vänta med flytten av plantan till tidigt i vår. Själv har jag flyttat pioner på våren när de börjar skjuta upp sina skott genom jordytan med lyckat resultat. Viktigt att tänka på vid flytt av pion är att försöka gräva upp en så stor jordklump som möjligt. Det optimala är om du får till en rotklump som är 50–60 cm i diameter samt 20–30 cm djup, när du gräver upp en gammal stor pionplanta. Vill du dela plantan så gör du det med försiktighet, så att det blir så stor rotklump som möjligt till varje planta. Ju färre rötter som kommer med, desto längre tid tar det innan den delen blommar igen. Innan du planterar pionen på den nya platsen bör jorden förbättras med naturgödsel. Pioner tycker om att växa i näringsrik jord. Då blommar de rikligare. Plantera sedan pionklumpen grunt. Det vanligaste felet vid flytt är att pionplantans rothals hamnar mer än 5 cm under jordytan. Gör den det, blir det sämre blomning. Vattna ordentligt efter plantering, så att det blir bra kontakt mellan jorden på den nya platsen och jordklumpen. Flyttar du plantan tidigt på våren får du vara extra noggrann med vattningen första sommaren, speciellt om sommaren blir torr.

Gå gärna in på Svenska Pionsällskapets hemsida för mer specifik pionkunskap. https://pionisten.se/

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 6 2018

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar