Beskära Korstörne och Blomsterkornell

FRÅGA: När kan man göra en lätt beskärning på korstörne ’Sunburst’, alltså korta in grenarna en aning. Jag vet att man inte ska klippa i en ’Sunburst’, men det är tvunget! När kan man gå lös på en blomsterkornell, typ ta bort någon grövre gren, som pekar åt galet håll. Bor i Blentarp (södra Skåne).

SVAR: Frågan kommer från södra Sverige där korstörne, Gleditsia triacanthos ’Sunburst’, och blomsterkornell, Cornus florida, eller koreansk blomsterkornell, C. kousa, är fullt härdiga och växer bra. Då kan man utgå från om växten är blödande eller inte. Ingen av dessa växter är blödande, vilket gör att beskärning på senvintern är lämpligast. Anledningen till att jag förespråkar denna tid i detta fall, är följande; det är enklare att se hur grenarna går i växten, när det inte är någon bladmassa i vägen. Du kan enklare såga eller klippa av dem på lämpligt ställe. Det är oftast torrare luft, vilket gör att sårytorna utsätts för mindre mängd skadliga svampsporer, innan de hunnit torka till. Skulle samma fråga komma från någon, som bor där dessa växter knappt är härdiga, blir svaret annorlunda. Då måste man i stället ta mer hänsyn till risken för frysskador och överlevnad. Och då blir rådet att beskära i juli–augusti, när växten är i full tillväxt och grenar som frusit, lätt ses. De sårytor som blir vid beskärningen kommer att torka omgående. Växten hinner bilda en skyddande hinna över sårytan innan det blir kallt igen. Det går att ta fram fler positiva, respektive negativa, saker för respektive beskärningstidpunkt. Viktigast att komma ihåg är att samma växtslag kan behöva behandlas olika, beroende på hur kraftigt exemplaret växer och hur bra det trivs. Alla växter går att beskära bara man tänker efter före, och klipper eller sågar på rätt ställe.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 2 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar