Utväxter på bok, bokgallmygga

Fråga:
Vad är det för utväxt på bladen på min bokhäck?

Svar:
Utväxten är så kallade bladgaller som orsakats av bokgallmygga (Mikiola fagi). I utväxten (gallen) finns en larv av gallmyggan och där är den väl skyddad.
Det är inget allvarligt problem för bokplantan men tar lite energi. Eventuellt kan du plocka bort angripna blad men det är ett tidskrävande arbete. Annars låt dem vara och satsa på att t ex sätta upp fågelholkar på tomten då t ex talgoxar och blåmesar är ganska förtjusta i att hacka upp gallerna och äta larven på hösten.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR, oktober 2022

Bokgallmygga Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar