Lämplig sort av svarta vinbär

FRÅGA: Jag har fått en svarta vinbärsbuske av sorten ’Storklas’. När jag googlade den framkom att många inte rekommenderar sorten, då den lätt drabbas av kvalster och inte ska odlas ihop med andra vinbärsbuskar. Varför säljs den då? Vad är ’i närheten av’ andra vinbärsbuskar? Grannen har nämligen en bit in på sin tomt några vinbärsbuskar, som jag inte gärna vill ska smittas.

SVAR: Det är rätt att svarta vinbärssorten ’Storklas’ lätt får angrepp av gallkvalster. Gallkvalster är vanliga och besvärliga skadedjur på svarta vinbär, eftersom de i sin tur sprider reversion, en virussjukdom, som slutligen gör busken steril och skörd uteblir. Det finns mer motståndskraftiga sorter, men mig veterligen ingen som är helt resistent mot gallkvalster. Ett säkrare sortval hade varit Petter E,’ Delikatesnaja’, ’Risarp’, ’Intercontinental’ eller ’Titania’. Sorten ’Ben Gairn’ är även motståndskraftig mot reversion, men är i mitt tycke inte den godaste.
Nu, medveten om problemet, kan du ha busken under uppsikt eller byta till en annan sort. ’Storklas’ får säljas och ger i övrigt ett gott, stort bär, som växer på höga buskar och mognar tidigare än många andra sorter. Men så snart du upptäcker uppsvällda bladknoppar (syns bäst på våren) tar du bort hela busken (till förbränning) för att förhindra spridning av gallkvalstren. Kvalstren är små och övervintrar i de runda uppsvällda knopparna. Under början av växtsäsongen lever de på bladen (tills nya bladknoppar bildas) och kan spridas med plantmaterial, vind, vattendroppar och med oss, djur och framförallt insekter, som rör sig mellan buskarna. Ju längre avstånd till andra svarta vinbär, desto mindre smittorisk, men att säga något exakt avstånd är svårt. Risken finns att din granne redan har dessa kvalster på sina buskar, för de är så vanligt förekommande på äldre svarta vinbärsbuskar. Prata med grannarna och kontrollera även deras buskar, innan ’Storklas’ får skulden.

Lise-Lotte Björkman Hemträdgården nr5 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar