Byta sort i gammalt äppelträd

Fråga: Jag har flera gamla träd av tidiga äpplen. Jag hinner aldrig ta hand om all frukt utan får köra bort massor med skottkärra varje år. Skall jag ta bort dem och sätta nya träd med höstäpplen? För det är vad vi vill ha.

Svar: Om inte dina träd är väldigt sjuka, är det synd att ta bort dem. Det tar många år innan nysatta träd får ett så stort rotsystem som gamla träd har. Det stora rotsystemet kan du använda. Du börjar genom att skära ur trädet ganska kraftigt under våren. I de vegetativa skott du får under den kommande säsongen väljer du ut de strategiskt bäst placerade och ympar, under nästkommande vår, in nya sorter med olika mognadstid. När de har tagit sig fortsätter du att skära tillbaka den ursprungliga sorten och släppa fram/upp ymparna med de nya sorterna till nya grenar. På ett stort gammalt träd kan du sätta in uppemot 30 – 40 andra sorter och få olika äpplesorter, kanske en del varar ända fram till nästa sommar. Då har du egna äpplen hela året!

Christer Sandberg, Sveriges Pomologiska Sällskapet, 2019

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar