Sjukdomar på jordgubbar

Fråga: Jag tycker det är svårt att lyckas med mina jordgubbar. Vissa år blir bären mögliga andra år får både blad och bär en vitaktig beläggning och skörden blir dålig. Vad ska jag göra för att få ett bättre resultat?

Svar: Ja, egenodlade jordgubbar är något alldeles extra. Symptomen du beskriver kan härledas till två olika svampsjukdomar, gråmögel och mjöldagg. De gynnas av olika vädertyper. Gråmögel blir störst problem under vår och somrar med mycket nederbörd medan mjöldagg är vanligast när det råder torka under vår och sommar. Det finns även stora sortskillnader. Många av de äldre sorterna som Senga sengana, Zefyr och Korona är mycket känsliga för antingen den ena eller båda av dessa svampsjukdomar och jag skulle därför inte rekommendera dessa för odling.

Gråmögel trivs när vädret är fuktigt och föredrar jordgubbssorter med stort bladverk som täcker delar av blomstänglar och bär. För då stannar fukt och regn kvar längre vilket ökar svampens möjligheter att infektera blommorna. Gråmögel angriper bären som får en gråluddig beläggning och blir oätliga. År med mycket nederbörd ökar risken för angrepp. Problem med gråmögel kan minskas genom att se över sin odlingsteknik. Det är viktigt att skapa luftiga bestånd där dagg och nederbörd snabbt torkar upp från blad och bär vilket minkar svampens chans att etablera sig. Se därför till att inte plantera jordgubbarna för tätt och undvik kraftig kvävegödsling som leder till kraftigt bladverk och minskad bärsättning. Gödsla inte alls med kväve under våren utan vänta till direkt efter skörd. En sort som har relativt lite problem med gråmögel är Honeoye eftersom blomstjälkarna är långa och bären då hamnar ovanför bladverket och inte blir lika fuktiga vilket minskar risken för gråmögel.

Mjöldagg känns igen som en vitaktig beläggning på framförallt bladen men även bären kan angripas. Tidiga angrepp känns igen av att bladen viker ihop sig och är lätt violetta på bladundersidan. Mjöldagg angriper framförallt plantor som är vattenstressade. Under odlingsår med torrt och varmt väder blir angreppen därför mer omfattande.  Mjöldagg sätter ner tillväxten och minskar skörden. Det är viktigt att vattna jordgubbsplantorna under torrperioder, men undvik att blöta ner bladverket genom bevattning ovanifrån då det kan gynna angrepp av andra svampsjukdomar som exempelvis gråmögel. Täckodla gärna för att behålla markfukten men inte med gräsklipp då det blir alltför kväverikt.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 2, 2018

 

Läs mer om jordgubbsodling på följande sidor;

https://pub.epsilon.slu.se/18387/1/Svensson_B_201110.pdf

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo06_20.pdf 

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr282v3.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2024

Mjöldagg Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar