Hur blir syrenhäcken vacker igen?

FRÅGA: Vi har en vanlig bondsyrenhäck som är 15 år. Varje år har vi gallrat bort de högsta plantorna och tagit bort ungefär var åttonde planta ända nere vid marken. Häcken är nu mycket hög, ca fyra meter, och den är inte fin. De långa plantorna böjs och det finns kala partier. Det är omöjligt att klippa bort gamla blommor när den är så hög. Vad händer om jag beskär alla plantor ca en meter över marken? Har du andra tips vad jag ska göra för att den ska bli fin igen?

SVAR: Du kan låta syrenerna börja om och beskära ner dem till ca 20–30 cm. Denna föryngring görs bäst på vårvintern innan bladknopparna bryter. Gör man alla snitten på en meters höjd får man ett buskage med många nya skott på samma nivå, men en glesare nedre bas. Bättre är då att göra snitten på olika höjd om man inte vill skära ner häcken helt. Blir det alltför många nya skott efter beskärningen gallrar du bort de svagaste.

Sedan låter du syrenerna växa till sig och när de börjat blomma igen efter något år tar du till vana att årligen efter blomningen ta ner höjden genom att beskära bort höga grenar till en mötande gren, dvs i en grenvinkel. Du varierar höjderna så att det ser naturligt ut. Ja, det ska inte märkas att du håller nere höjden med sekatörens hjälp. Du fortsätter med att ta bort någon äldre gren ända nerifrån för kontinuerlig föryngring av häcken, men gör det inte varje år utan snarare vart sjunde. Äldre grenar behövs för stabilitet.

Syrenerna blommar även om du inte tar bort överblommade blomställningar, så för den skull får häcken gärna ha sin naturliga höjd. Den kommer ju alltid att vilja bli ca fyra meter hög. Kom även ihåg att jordförbättra med naturgödsel i mitten av buskaget så blir det inte så mycket rotskott utanför buskarna. Börja efter nedskärningen då du även ser till att de nedskurna buskarna har god tillgång på vatten.

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar

Hur beskär man en avokado?

Förra året satte jag en kärna från en avokado. Denna har nu växt och jag kanske skulle ha beskurit den innan de nya bladen kom? Har inte mycket erfarenhet av avokado, har ni några tips om hur jag ska göra?

Läs mer »