Entréträd

Fråga: Vi har nyligen flyttat in i ett nytt parhus och behöver hjälp med att välja. Ett välkomnande entréträd, som även ger insynsskydd önskas, dock inget barrträd. Hela området är nyanlagt och saknar grönska. Huskropparna ligger på ömse sidor, endast 3,5 m in, från den nya gatan. Ett ribbstaket avgränsar men insynen i vårt vardagsrum är total. Entrén ligger i öster, är solig fram till 14-tiden. Växtzonen är 2.

Svar: Ja, den lilla ytan begränsar men ni ska få några trädalternativ med olika kronform att välja mellan.

Klotkörsbär, Prunus x eminens ’Umbraculifera’, är ett mindre kronträd med en naturligt symmetrisk klotrund krona som blir 2–3 m bred. Zon 4. Grenverket är tätt och rikt förgrenat, har små, friskt gröna blad med gulorange höstfärg. Vit blom i maj, sparsam fruktsättning. Trädet toppympas vanligen på en stamhöjd på 1,8–2,2 m som gör att man kan gå och färdas under det. Totalhöjden blir 4–5 m. Den strikta, klotrunda kronan ger fin arkitektonisk effekt sommar som vinter och passar bra till husets strama fasad. Insynsskyddet från gatan in i vardagsrumsfönstret blir inte optimalt.

Prydnadsrönn, Sorbus ’Astrid’ E. Zon 3. Har ett vackert växtsätt med lätt pyramidal krona och horisontella, lätt bågböjda grenar. Bladverket liknar den vanliga rönnens och är friskt grågrönt med filtaktig undersida. Trädet blommar vackert i maj–juni. Fruktsättningen är oftast riklig, bären är aprikosgula och sitter kvar länge på hösten. Trädet blir 2–3 m brett och 4–5 m högt. Kan köpas på högstam men även som ungträd med genomgående stam och sidogrenar. Vartefter trädet växer kan de nedersta grenarna tas bort när de blir för yviga. Fördelen är att ni får ett bättre insynsskydd i fönsterhöjd från början och på sikt ett vackert, stamhöjt träd, vars naturliga växtsätt passar platsen.

Pelarblodbok, Fagus PurpurbladigaGruppen ’Dawyck Purple’. Zon 3. Detta smala pelarformade träd växer lite löst slingrande med ett något glest bladverk. Bladverket är mörkt purpurfärgat, vilket ger färgkontrast och ett fint blickfång. Pelarformen harmoniserar väl med huskroppen. Pelarblodboken blir uppemot 6–8 m hög och ca 2 m bred med tiden. Finns att köpa som ungträd av olika storlekar och även större solitärexemplar som har förgreningar ända nerifrån. Bladen sitter kvar länge och byts på våren likt andra bokträd, vilket ger ett längre insynsskydd.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar