Honungsskivling på äppelträd

Fråga: Har ett Ca 14-15 år gammalt äppelträd ‘Aroma’. Varken blad eller blommor i år. Hittade dessa svampar vid foten. Dock inget mycel eller trådar vad jag kan se. Däremot en fläck på stammen som syns på bilden. Har haft gnagskydd på stammen och inte tidigare sett svamparna. Vad gör jag?

Svar: Det ser ut som någon av arterna inom honungskivlingskomplexet, troligen klubbhornskivling. Tyvärr bara att ta ner trädet som gäller då angreppet tycks gått långt. Bra om man kan få bort så mycket det bara går av rötterna då svampen annars kan leva av energin i rötterna i väntan på att hitta en annan värdväxt att angripa. Jorden bör också bytas ut om tanken är att plantera träd eller buskar på samma plats. Även om stubben fräses bort och jorden byts bör man vänta en säsong innan nya växt planteras.

Hos The Royal Horticultural Society finns en bra lista över mer eller mindre mottagliga växtslag. https://www.rhs.org.uk/advice/pdfs/honey-fungus-host-list.pdf

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Den som vill läsa mer om problematiken med honungsskivling kan göra det i SLU´s faktablad växtskydd. Trädgård nr 85  https://web.archive.org/web/20160304124457/http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/faktablad_tradgard/FVT085/FVT085.HTM

Redaktörens tillägg

 

Foto: Anette Beckström

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar