Körsbär efter äpple

Fråga: Har tagit bort ett äppelträd på min lott och funderar på att plantera ett körsbärsträd/plommonträd istället. Kan man plantera ovanpå alternativt i närheten av det borttagna äppelträdet? Om inte hur långt bort?

Har du några tips på lämpligt körsbärsträd som inte är för stort /ej spaljé/ och som inte behöver angränsande träd, bin osv
Svar: Plommon och körsbär går bra att plantera efter äpple. Men sen är det förstås alltid bra att förbättra jorden med t ex kompost. Det finns numera körsbärsträd ympade på svagväxande grundstam, sk pysslingträd. Sorterna Stella och Sunburst är självbefruktande, alltså det behövs ingen annan sort. Men naturligtvis behövs det insekter, humlor och bin för all befruktning av fruktträd.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar