Mask i plommonen? Plommonvecklare

Fråga: Vad heter den mask som finns i mina plommon, både på Gotland och i Nacka, i år. Jag förmodar att all svart sörja inuti plommonen är ägg från masken, eller har jag fel? Det syns inte utanpå att plommonen är angripna. Det är först när man delar ett som man finner den svarta sörjan och masken. Måste jag bränna frukten?

SVAR: Det är plommonvecklarens ljusröda larv, som förstört plommonen på detta trista sätt. Det är larvens exkrementer du ser. Äggen läggs av fjärilen, ur äggen utvecklas larven, som sedan går in i frukten och äter sig stor. Tittar du noga på utsidan kan du se ingångshålet, ofta i närheten av fruktskaftet. Angripen frukt brådmognar gärna och faller av i förtid och kan även skakas ner. Larven övervintrar i en kokong i marken eller under någon barkflaga på trädet, för att sedan förpuppa sig på våren. Ur den kommer den färdiga vecklarfjärilen, som svärmar i juni. Man kan sätta upp feromonfällor, som drar till sig hanarna, för att veta när de är aktiva. Det är då äggen läggs, ett per kart. Dock blir sällan alla plommon angripna. En kort tid är larven utanpå karten. Den noggranna kan störa de svärmande fjärilarna och skölja av karten med vatten vid denna tidpunkt, om träden inte är för stora.

Ett alternativ är att till våren spruta med det biologiska medlet Bacillus thuringiensis
https://shop.nyttodjur.se/shop/32-fjarilslarver/37-larvskydd/.Det är en bakterie som blandas ut i vatten och sprutas ut. Problemet är att timingen måste vara perfekt för att få bra effekt. Dvs det ska finnas bakterier på karten när de små larverna börjar äta sig inåt. När de väl borrat sig in har man ingen effekt av behandlingen.

Effektivast begränsar du plommonvecklaren genom att plocka och skaka av de angripna plommonen redan i kartstadiet, och senast innan larven hinner bilda sin övervintringskokong och gått ur frukten. Vill du vara på den säkra sidan, tag frukten till förbränning, men de bryts även ner i en väl fungerande kompost, där värme alstras och larverna oskadliggörs i nedbrytningsprocessen. Blanda i så fall plommon med annat organiskt avfall så kompostprocessen inte stannar av p g a av för mycket fuktig frukt.

Med tanke på att vecklaren även övervintrar i marken lönar det sig att, om möjligt, täcka marken för att rent mekaniskt förhindra att den kommer ner, och även för att hindra att den kommer upp på våren. Välj en markduk som släpper igenom vatten och luft om den ligger kvar hela tiden. Det är även lättare att samla upp angripen kart på duk under trädet.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2018     uppdaterad november 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar