Inga blad på hallonen

Fråga: På fjolårsskott av hallon som skulle ge frukt i år kommer det inga blad på ca 90%.
I en rad kommer blad på bara 3 av 40 skott. I den andra raden kommer blad på 5 av 70 skott. Det har varit liknande i flera år. Under det yttre skalet är det grönt så dom verkar inte helt döda, men det växer inte ut några blad. Årsskotten växer sig väldigt höga (2,5 – 3 meter) så dom måste kapas. Jag har prövat att kapa ner dom till ca 1,5 m på hösten när jag tar bort dom som gett frukt. I år tänkte jag kapa dom på våren när jag ser vilka det kommer blad på. Samma dåliga övervintring, 90% utan blad. Jag täcker hallonhäcken med gräsklipp 2-3 ggr per år för att hålla ogräset borta. När är bästa tiden att kapa årsskotten? Höst eller vår? Är det fel att täcka hallonhäcken med gräsklipp? Kväver jag rötterna eller varför blir det så här?

Svar: Det verkar som dina hallonplantor drabbas av vinterskador. Var bor du? Är det en sort som är härdig för zonen där du bor? En del nya sorter är inte lika härdiga som de gamla vanliga sorterna. Men sen kan också marktäckningen med gräsklipp vara en förklaring. Gräsklippet är ju näringsrikt, särskilt på kväve. Och om det finns mycket kväve kvar i jorden framåt hösten har skotten svårt att avmogna inför vintern. De fortsätter bara att växa och blir då mycket mer känsliga för vinterkylan. Så ett förslag inför denna säsong är att bara täcka med gräsklipp nu på våren/försommaren och sen eventuellt täcka med halm eller flis om det behövs för ogräset.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar