Bladbränna på platan

Fråga: Har tre stycken klotplataner, planterade för 4 år sedan. Två av träden har fått bruna blad som trillar av och en del grenar är nästan helt kala. Jag bifogar två bilder för att visa hur bladen ser ut. Vad kan vara orsaken och vad kan man göra åt det?
 
Svar: Det finns en sjukdom som kallas Sycamore antrachnose på engelska och orsakas av svampen Apiognomonia veneta som ger upphov till den typ av symptom som du beskrivit; blad som får mörka fläckar som härstammar från mittnerven. Vid kraftiga angrepp dödas grenar. Svampen gynnas av temperaturer under 10 C vid knoppsprickning.

Generella råd för att motverka svampen:
Försök samla upp alla angripna blad som fallit till marken och elda upp dem.
Klipp in döda grenar till frisk vävnad (gör detta i torr väderlek)
Vattna träden flitigt för att gynna dess motståndskraft.

För att säkerställa orsaken rådfrågades växtskyddsexpert Ingrid Åkesson på Movium, hon svarade så här:

“Det är ”anthrachnose”, som är det vanliga namnet i engelskspråkiga skrifter. Det typiska bladsymptomet syns på den första bilden och den andra visar ospecificerade döda skott. Svampen är Apiognomonia veneta och som svenskt namn använder vi bladbränna med förebild från det tyska ”Blattbräune”. (Vi är dåliga på att sätta officiella svenska namn på sjukdomar i det här landet, speciellt om det gäller trädgårdsväxter.) Den här svampen kan orsaka knoppdöd, skottdöd och orsaka för tidigt bladfall. Mest typiska symptom har bladen som får stora, bruna, tandade nekroser längs de större bladnerverna. Efter en längre kall vår är det vanligt att angreppen breder ut sig och gördlar skotten, som snörs av och faller av. Det kan se riktigt dramatiskt ut, speciellt om symptomen förstärkts av sena vårfrostskador. Svampen övervintrar på nedfallna blad och på angripna ettårsskott. På våren i samband med knoppsprickningen och fuktig väderlek bildas nya sporer från fruktkroppar på gamla blad på marken och på angripna skott. Under sommaren är svampen vilande medan den kan vara aktiv på skotten under långa, milda vintrar. Det senare kan vara en förklaring till att skadorna har uppmärksammats i år. Bladbränna är vanligt förekommande på platan men vållar oftast inga större bekymmer. Träden återhämtar sig oftast och får en ny bladskrud vid midsommartid. Skulle svåra angrepp återkomma flera år på rad sätter de ned trädens kondition. Eventuella åtgärder: samla upp nedfallna blad, avlägsna angripna skott. På större träd gör man oftast ingenting. Träden klarar sig ändå, om de inte lider av annan stress. En detaljerad beskrivning på engelska hittar du här: https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/anthracnose-plane-apiognomonia-veneta/ ” 

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Foto: Ulrika Holtenäs
Foto: Ulrika Holtenäs

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar