Gula fläckar på malva

Fråga: Bladen på Rödmalva har gula fläckar, knottriga på undersidan. Vad kan det bero på? Den växer nära potatisen så jag undrar om det kan sprida sig o skada potatisen?
Svar: Det är stockrosrost (Puccinia malvacearum) som angripit dina malvor. På just malvor och stockros är det en besvärlig svampsjukdom. Svampen angriper inte dina potatisar. Om du vill spara malvorna ska du klippa bort alla angripa blad och bränna dessa. Svampen övervintrar i växtens knoppar. Så till våren när de första bladen kommer ska du dagligen titta på dem. Så fort du ser tendens till angrepp ska bladen knippas bort och brännas. Ända sättet att bekämpa svampen. Många gånger är det enklare att ta bort plantan och sätta en annan växt som exempelvis praktnäva.
Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020
Foto: Niklas Lindberg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar