Kommer träd och buskar dö på grund årets värmebölja?

Fråga: Årets mycket varma och torra sommar har medfört att björkarnas bladverk blev gula redan i början av juli, färger man normalt ser först på hösten. Även många andra buskar och träd ser ut att ha drabbats hårt. Kommer de att överleva?

Svar: Försommaren och sommaren (2018) har varit extremt varm och fattig på nederbörd. Juli månad är den varmaste som någonsin uppmätts i Sverige vilket naturligtvis har påverkat våra växter. Björk är ett av de trädslag som tycks klarat torkan sämst i år. För att klara underskottet av nederbörd så försöker träd och buskar att anpassa sig genom att minska vattenbehovet, näringsämnena dras tillbaka från bladen som gulnar och till sist fälls i förtid. Man kan säga att höstbeteendet påbörjades några månader för tidigt denna säsong. Normalt sett klarar träd och buskar en extrem säsong och kan åter grönska året efter men de tappar ett år av tillväxt. Om skott och grenar har dött på grund av torka så brukar rotsystemet klara sig och kan skjuta nya skott kommande år. Nyetablerade träd och buskar och de som växer på torra platser med litet lager av matjord är mest utsatta och där finns särskild risk för ökad dödlighet. Torkan medför även att växterna blir extra stressade och då även mer mottagliga för olika skadegörare.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2018

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar