Flytta växter

Fråga: Vår koloniförening ska flytta till ett nytt område. Är det något vi ska tänka på gällande vilka växter som vi kan flytta från vårt gamla område?

Svar: För alla växter som ska flyttas gäller det att först kolla att det inte medföljer skadegörare. Framförallt var uppmärksam på spansk skogssnigel och dess ägg. Tänk på att många svåra skadegörare lever i jorden som t ex klumprotsjuka. Flytta därför så lite jord med plantorna som möjligt. Växter och jord från odlingslotter där man sen tidigare har konstaterat problem med jordburna sjukdomar och svåra ogräs skall överhuvudtaget inte flyttas.

Det finns vissa växtslag, framförallt bland bären, som det är en stor fördel att förnya efter några år då de lätt drabbas av olika skadegörare. För dessa är det bättre att köpa nytt friskt och certifierat växtmaterial än att flytta med potentiellt smittade växter. Det är också en skördemässig fördel att köpa in nytt växtmaterial då avkastningen, för många bärväxter, minskar väsentligt med åren.

* Hallon är t ex känsliga för olika virussjukdomar som sprids med bladlöss som gör att skörden minskar.

* Flera av de gamla sorterna av svarta vinbär är mycket mottagliga för vinbärsgallkvalster och det virus som de sprider. Ett svårt gissel som snabbt sprider sig mellan kolonilotter. Idag finns flera bra sorter som har motståndskraft mot gallkvalstren och virus. Låt därför gamla buskarna vara kvar och köp nya sorter t ex Petter som också är framtagen för att passa i vårt klimat.

* Även jordgubbsplantor mår bra att förnyas efter ett par säsonger då de kan få problem med nematoder och jordgubbskvalster.

* Gamla krusbärssorter är ofta mycket mottagliga för mjöldagg. Det kan vara bättre att välja någon av de lite nyare sorterna t ex Invicta som är motståndskraftig mot sjukdomen.

* Perenner: Var uppmärksam på virus på till exempel pioner, hosta och höstanemon. Virussymptomen kan visa sig t ex som gula bågformade strimmor på bladen. Ta inte med misstänkt smittade plantor.

* Redskap: Passa även på att tvätta redskap som varit i kontakt med jorden på det gamla koloniområdet ordentligt innan de används i den nya jorden.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2017

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar