Vad är E-planta?

Fråga: I min blomsterbutik ser jag vissa buskar och träd som har märkningen E-planta. Vad betyder detta och varför ska jag välja dessa?

Svar: E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar, träd, fruktträd och bärväxter som är utvalda för att passa i svenskt klimat. Växtsorterna har provodlats och utvärderats flera år i olika växtzoner innan de kan bli godkända som E-plantor. Växtmaterialet är även rensade från vissa sjukdomar. Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar