Grendöd i skuggmorell

Fråga: Så var det Skuggmorell-trädet. Det har drabbats av grentorka. Fick ”order” att såga ur det ordentligt. Har gjort det så gott jag kunnat, men tror Du att detta fortsätter så att jag på sikt måste såga ner hela trädet. Det är stort och gammalt – hur gammalt vet jag inte, kanske 50 år!?

Svar: När det gäller skuggmorellen så kan du mycket väl ha hejdat blom-och grentorkan med din beskärning. Men det är svårt att avgöra nu om du inte ser tydliga vissnesymtom. Återkommer symtomen nästa år så finns troligtvis smittan kvar. Men ibland kan också vissnade/ döda grenar vara rena vinterskador, vilket var mycket vanligt i våras.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2-3 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar