Björkrost

FRÅGA: Har letat länge efter hjälp! Planterade två älskade ornäsbjörkar, ca 2,5–3 m höga E-plantor. De var krukodlade och höstplanterades. Följande vår – sommar var de på ”g” så att säga, men efter ett tag visade sig små fläckar på bladen. Sökte som attan på nätet men hittade inget. Detta var förra året, nu i år har det inte kommit ett enda blad, inte ens en tendens till blad. Träden verkar helt döda, dock finns en viss elasticitet kvar i vissa kvistar. Vad kan det vara?

SVAR: Allt tyder på att det kan vara svampsjukdomen björkrost. Typiskt för den svampen är att toppen av kronan angrips sist. Björkrost värdväxlar med lärk – alltså inte enar, men kan även klara sig utan att värdväxla. Sporerna är orange först och senare på säsongen bruna. Unga träd kan drabbas rätt hårt. Svampen måste kontrolleras med bekämpning och odlingshygien i plantskolorna. Kontakta det ställe där du köpt träden för att kanske få nya: det är konsumentköplagen som gäller här, men sex månader efter inköp är det du som måste veta att du skött träden som man ska. I detta fall är det troligaste att du fått med svampen vid inköpet. Tyvärr kommer problemen med rostsvampar och mjöldagg att öka i våra odlingar p g a klimatförändringarna (något som redan syns i skogsplantskolesammanhang). Det är inte lätt att komma med något positivt råd, men vänta till juli månad med att dödförklara träden. Man kan kolla lite försiktigt med en kniv om det är grönt innanför barken! Saxat från Sveriges lantbruksuniversitet: ”Omfattande förekomst av björkrost kan orsaka problem i plantskolor. Angripna plantor växer sämre än friska plantor de första åren efter det att de planterats ut i skogen. Rostangripna skott har en ökad känslighet mot frostskador. Björkrost kan minska tillväxten även på större träd i skogen, men orsakar inte allvarligare skador. Frågan är besvarad tillsammans med trädexpert Henrik Morin, tillika ansvarig för Svensk Trädgårds utbildning Grönt Kort i fruktträdsbeskärning.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar