Klasespirean tar över

Fråga: Har haft en kolonistuga sedan i slutet på Augusti-07. Frågan gäller en häck – en Klase spirea som växt sig hög och yvig. Tyvärr blev den inte klippt i höstas, det var så mycket annat som var absolut akut att ta itu med. Nu undrar jag; ska jag klippa den direkt efter blomning, som är på gång nu, eller ska jag vänta till senare. När är den bästa tiden att klippa på höjden? Kan man “tukta” den nu, klippa bort grenar som står ut, för att den inte ska se så “ostyrig” ut när gör man det?

Svar: Klasespirean är en ganska tålig häckväxt. Om den bara ska tuktas och formas kan du göra det i princip när som helst, så gärna nu efter blomningen. Och bångstyriga grenar kan du ta nu. Men ska den radikalt föryngras och tas ner mycket på höjden så är det bäst att vänta till vårvintern nästa år.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar