Föryngra häckarna

Fråga: Jag har en oxelhäck som har blivit väldigt tråkig, inga grenar och blad nertill och glest upptill kan jag klippa ner den nu i höst och i så fall hur mycket? Dessutom undrar jag om mina ölandstokar, kan dessa klippas ner och hur mycket skall man ta bort utan att ta dö på växterna.

Svar: Vårvintern (feb-mars) är bästa tiden för denna typ av radikal föryngringsbeskärning både av oxel och ölandstok. Då stimulerar du tillväxten bäst. Risken finns för vinterskador om du klipper ner den nu. Skär ner oxeln till ca 25-30 cm och ölandstoken till 10-15 cm.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar