JAS-beskärning

Fråga: Vad är JAS?

Svar: Inom trädbeskärning menas den period på sommaren när det är som lämpligast att beskära sina fruktträd, sett ut trädens synvinkel. JAS är trädens “sockerperiod”, dvs när fotosyntesen är i full gång. Nu har trädet full kraft att försvara sig mot inkräktare i de sår som uppstår vid beskärning. JAS börjar på våren när löven är fullt utvecklade och börjar bli djupt gröna. JAS slutar på hösten när lövfällningen börjar, dvs. när löven börjar tappa sin gröna färg och bli gula. Det är olämpligt att beskära träd på hösten efter lövfällningen. Då har trädet dåligt med energi att försvara sig mot infektioner i såren. JAS betyder egentligen juli, augusti, september. Men, i vårt avlånga land infaller perioden som nämnts ovan väldigt olika var i landet man befinner sig.

Christer Sandberg, Sveriges Pomologiska Sällskapet, 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar