Kan man ha en rabatt vid björken?

FRÅGA: På mitt arbete försöker jag ta hand om en ganska stor rabatt. I hörnet av denna står en björk. Ägaren vill absolut ha kvar björken, men inget som vi planterar verkar trivas. Det blir gula blad och växterna utvecklas inte alls. Tvärtom dör de. Förstår att björken är törstig, men om man ändå vill kämpa vidare, vad göra?

SVAR: Det är svårt att etablera något i anslutning till stora träd och speciellt i anslutning till en björk, dess rötter stjäl både vatten och näring vida omkring och kronan hindrar även ljus och regn. När du gräver i rabatten finns där ett myller av björkrötter som förser sig. Det gäller att hindra dessa från att komma in i växtbädden om man absolut vill ha både björk och rabatt kvar i närheten av varandra. Ett bra sätt är att anlägga en våtbädd. Det är en tät växtbädd med egen vattenreservoar i botten, som en självvattnande kruka. Vattenmagasinet förses med dräneringshål i överkant för att inte växterna ska drunkna vid kraftigt regn. Ett vanligt dräneringsrör fungerar för vattenpåfyllning vid behov. Gör bädden upphöjd så slipper ni gräva så djupt bland björkens rötter. Rabattgropen görs plan och jämn utan uppstickande stenar eller grövre rötter som kan göra hål på tätskiktet. Gropen bottnas t ex med en tät gummiduk (dammduk), byggplast i flera lager eller motsvarande som stoppar björkrötterna. Vid minsta glipa eller skarv så tränger de igenom. Vattenmagasinet på ca 20 cm, längst ner i gropen, fylls med t ex grus eller lecakulor. Ett materialavskiljande membran av tidningspapper eller lump skiljer inledningsvis vattenmagasinet från jorden. Bäddens totala djup anpassas efter rabattväxternas krav. Mer om våtbädd kan du läsa i Hemträdgården nr 4, 2009, om du sparat dina tidningar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2015

Illustration: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar