Vilken gran är det och vad har hänt?

FRÅGA: Vad har angripit granen i vår trädgård? Och vad är det för gran? Vi har inte planterat den utan den har kommit av sig själv och är nu uppemot åtta meter hög.

SVAR: Granen är en coloradogran, Abies concolor, som sprider sig villigt med frö. Så tittar du runt i grannskapet kommer du att upptäcka fler om de ännu finns kvar. Denna gran är relativt snabbväxande med genomgående stam och grenar ända nerifrån. Eftersom den tillhör ädelgranarna, släktet Abies, har den mjuka barr. Barren är långa, något böjda och silvrigt blågröna. Det är en fin gran, men blir stor, drygt 20 meter hög och ca 6 meter bred med tiden och klarar att växa i zon 5. Nu ser det tyvärr ut som
den drabbats av någon barrlus, förmodligen ädelgranbarrlusen Dreyfusia nordmannianae. Den omger sig med vita, rikliga vaxutsöndringar, som på bilden. Lusen i sig är liten, svart och sköldliknande. Tyvärr är det svårt att göra något åt stora angrepp på stora granar. Mindre granar kan man försöka behandla med såpsprit direkt när man ser angreppet.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2014

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar