Tomater och gräsklipp

Fråga: Jag har lagt på gräs på mina tomathinkar och måste nu vattna varje dag. Hur mycket gödning ger gräset och hur gödslar jag mera? Har bokashi i tomathinkarna från början och det växer bra och blommar.

Svar: Gräsklipp till tomater är toppen. Det innehåller förutom kväve även kalium, tomater älskar kalium. Ca 3-4 cm gräsklipp var fjärde vecka är lagom att lägga på, vattna innan du lägger dit klippet. Tomater behöver kväve och det kan du ge en gång per vecka antingen med guldvatten(spädning 1/10) eller lakvattnet från bokashin (spädning 1/100) eller hönsgödsel eller från flytande gödselmedel som finns att köpa.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar