Tomater och gräsklipp

Fråga: Jag har lagt på gräs på mina tomathinkar och måste nu vattna varje dag. Hur mycket gödning ger gräset och hur gödslar jag mera? Har bokashi i tomathinkarna från början och det växer bra och blommar.

Svar: Gräsklipp till tomater är toppen. Det innehåller förutom kväve även kalium, tomater älskar kalium. Ca 3-4 cm gräsklipp var fjärde vecka är lagom att lägga på, vattna innan du lägger dit klippet. Tomater behöver kväve och det kan du ge en gång per vecka antingen med guldvatten(spädning 1/10) eller lakvattnet från bokashin (spädning 1/100) eller hönsgödsel eller från flytande gödselmedel som finns att köpa.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar