Jord till nya orkidéer

Fråga: Jag har fått två “orkidéskott”, d v s små plantor på varsin stängel. Kan jag plantera dem i samma sorts jord som jag använder till orkidéerna och går det i så fall bra nu i december?

Svar: Ja du planterar de nya skotten i samma ”jord” som till moderorkidén. Men låt skotten sitta kvar på stängeln tills de fått några centimeter långa luftrötter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar