Jord till nya orkidéer

Fråga: Jag har fått två “orkidéskott”, d v s små plantor på varsin stängel. Kan jag plantera dem i samma sorts jord som jag använder till orkidéerna och går det i så fall bra nu i december?

Svar: Ja du planterar de nya skotten i samma ”jord” som till moderorkidén. Men låt skotten sitta kvar på stängeln tills de fått några centimeter långa luftrötter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar