Fungerar det att använda jordfräs?

FRÅGA: Vi har en tomt med mycket styv lerjord. Vi vill nu skapa flera stora planteringar med framförallt perenner och rosor. Eftersom det totalt rör sig om ca 120 kvadratmeter undrar jag om det går att använda jordfräs? Att gräva denna yta för hand känns väldigt tungt och tidskrävande. Vi har tänkt tillföra lika delar torv- eller barkmull och brunnen gödsel till den befintliga lerjorden. Målet är att planteringarna även ska bli något upphöjda både för avrinningens och uppvärmningens skull. Under de senaste 35 åren har ytan använts som gräsmatta, tidigare var det åker.

SVAR: Viktigast är att dräneringen fungerar och att vatten aldrig blir stående där ni ska plantera. För det andra gäller det att välja växter som trivs i lera, t ex är rosor ett bra val. För det tredje gäller det att kontinuerligt öka mullhalten i jorden. Med riklig jordförbättring och upphöjda bäddar från början är mycket vunnet. Jag vill dock avråda er från att använda jordfräs på styv lera, då är det bättre att låta jorden vara orörd. Satsa i stället på höstgrävning. Ni spadvänder jorden tillsammans med delar av jordförbättringen och sedan får kokorna frysa sönder under vintern. En fuktig lerjord går att gräva, men en torr är omöjlig. Kanske ska ni ta mindre delar i taget för att klara av projektet. Ni kan även ta hjälp av inhyrd handkraft eller låta en bonde med liten traktor höstplöja området. Jordförbättra som ni tänkt med lika mycket organiskt material som lera men med proportionerna 2/3 barkmull (grövre än torv och håller strukturen längre) och 1/3 brunnen gödsel. Sen tillför ni årligen organiskt material eftersom det successivt bryts ner. Som alternativ till höstgrävning kan ni jordförbättra direkt på marken. Täck dessutom med halm/löv/ kompost och låter det ligga ett år. Maskar och mikrober gör luckringsjobbet åt er

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar