Pelargonrost

Fråga: Min Appleblossom Rosebud har fått gula fläckar på bladen och på ett blads undersida syns en brun ring. Vad kan det vara och hur gör jag för att bli kvitt detta?

Svar: Din planta har fått pelargonrost. På bladens undersida bildas bruna, pulverartade rosthopar, ofta i rungar runt en central rosthop. Svårt angripna blad gulnar, torkar och faller av. Också stjälkarna kan angripas. Kraftiga angrepp kan t.o.m. döda unga plantor. Plocka försiktigt ( så att du inte sprider sporerna) bort angripna blad och bränn dem. Undvik hög luftfuktighet, i synnerhet kvarstående vatten på bladen, håll plantans ovanjordiska delar torra vi vattning. Ställ den angripna plantan långt ifrån övriga pelargoner.

Anita Österlund, Svenska Pelargonsällskapet, 2019

Foto: Pelargonsällskapet

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar