Hur överlever mjöldagg?

Fråga: Har haft mjöldagg på mina tomatplantor som står i krukor i växthus. Byter jord i krukorna varje år. Måste växthuset saneras efter säsongen och hur görs det?

Svar: Mjöldagg angriper enbart levande växtmaterial och finns enbart i levande växtmaterial. Om allt som vuxit i ditt växthus tagits bort finns ingen smitta kvar.

Men eftersom det kan vara svårt att få bort allt är det alltid bra att sanera, göra rent växthuset ordentligt inför vintern med såpvatten för att förhindra även andra sjukdomar och skadegörare som kan övervintra i växthuset.

Välj mjöldaggsresistenta tomatsorter.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020, reviderat 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar