Är sidenörten invasiv?

FRÅGA: Jag har fått frön av sidenört från USA. En del lär vara invasiva. Vågar jag sätta ut plantor av dem i rabatt, om de övervintrar i pallkrage där de står just nu?

SVAR: Ja, sidenört, Asclepias syriaca, står med på Naturvårdsverkets utdrag av EU-listade, invasiva, främmande arter som finns i svensk natur. Dessa växter får inte introduceras eller spridas i naturen eller gynnas att bli fler. De får inte heller importeras, säljas eller bytas i Sverige. Så sidenörten ska man undvika. Dock verkar den du har sått, utifrån informationen på fröpåsen, vara en annan art nämligen, orange sidenört, Asclepias tuberosa. Den finns inte upptagen som invasiv art och är inte belagd med några restriktioner. Men var ändå observant, så att den inte kan tänkas rymma ut i naturen från dina rabatter, löd kommentaren från Naturvårdsverket när jag kontaktade dem i frågan. Se mer information om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2017

 

Foto: MaineCoast från Pixabay

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar