Hur odlar jag sojabönor?

FRÅGA: Har sett att det numera finns djupfrysta sojabönor, som man kan använda i sallader m m. De förefaller vara skördade före fullmognad och är gröna och mjuka. Bönorna kanske inte är odlade i Sverige utan kräver annat klimat. Själv bor jag på Gotland. Jag skulle gärna odla sådana. Hur gör jag?

SVAR: Vanligen skördar man sojabönor så sent som möjligt när blasten har blivit brun och sedan får fröna torka. Men man kan även skörda bönorna gröna och äta dem färska, men kokta, en delikatess kallad Edamame, som länge serverats i Asien och blivit allt vanligare även här. Sojaböna, Glycine max, är ingen vanlig gröda i våra trädgårdar och inte den mest lättodlade bönan. Den vanligaste sorten för svenska förhållanden är av hävd ’Fiskeby V’.
Utsäde i små kvantiteter säljs av t ex fröfirman Impecta. Även andra sorter som t ex ’Bohemia’ rekommenderas, men är inte så lätt att få tag på i små kvantiteter. Likt andra trädgårdsbönor vill sojabönan ha en varm och skyddad växtplats med inte allt för tung jord. Den sås inte förrän jordtemperaturen är minst 10 grader. Eftersom sojabönan är en kortdagsväxt (nyare sorter är mer dagsneutrala) och baljorna utvecklas först när dagarna börjar bli kortare behöver den en lång växtsäsong. Bäst odlar man den i landets södra delar. På Gotland har du goda chanser att lyckas. I dag odlar vi sojabönor på ca 50 ha i Sverige. Provodlingar under senare år visar på en utvecklingspotential och arealerna ökar i Europa. Sojabönor är en utmärkt proteinkälla och förhoppningsvis kan den även hitta sin plats i våra odlingsträdgårdar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar