Snabbväxande träd och buskar

Fråga: Vi har precis byggt färdigt vårt hus. Och nu vill vi få till en lummig trädgård så fort som möjligt utan att det kostar för mycket pengar.

Svar: Att skapa en trivsam trädgårdsmiljö snabbt. Kräver planering. Det första ni ska plantera in på tomten är träd, buskar och häckar. För det är stommen i själva trädgården. Vill man nu att dessa växter snabbt ska fylla sin funktion kan man välja på två alternativ. Det ena är att köpa stora växter och plantera dessa. Men det kostar en del pengar. Det andra är att sätta både snabbväxande träd och buskar som kan fylla funktionen omgående. Samtidigt som man sätter mer långsamväxande träd och buskar. När de mer långsamväxande börjar fylla funktionen tas de snabbväxande bort. Det är svårt att hitta en lista över snabbväxande träd och buskar. Men i Anna Nisser Larssons examensarbete; Snabb etablering och snabb tillväxt hos träd, buskar och häckar finns en bra lista. Dessutom finns det många tips på hur man får växterna att växa snabbt. På följande länk går det att läsa hela arbetet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:578185/FULLTEXT01.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar