Hur beskär man rönnhäcken?

Fråga: Vi har en gammal rönnhäck, 10–15 meter hög, som aldrig har beskurits. Vi vill nu kapa den till ca 5 meter. Går det bra att göra nu på våren? Vi bor i Skellefteå, zon 5.

Svar: I Sveriges norra delar består häckarna av andra arter än i södra Sverige. Jag uppfattar ändå i detta fall, att rönnarna har nått sin sluthöjd som träd och därför ska behandlas som just träd och inte buskar (häckar av buskarter klipps ner helt så de är i vila utan blad på vårvintern, se våra faktablad om detta på hemsidan). Vill du såga ner dem till ca 5 meter kommer skotten att komma precis i anslutning till snitten, dvs häcken kommer inte att bli tätare nerifrån. Tänk på hur du lägger snittet, placera det alltid vid en förgrening och kapa inte rätt av. Den så kallade grenkragen behöver lämnas kvar för att hjälpa till att valla över den ”skada” du tillfogar rönnarna vid denna mycket kraftiga beskärning. Lämplig tidpunkt att beskära för dig, som bor i norra delen av Sverige, är i juli månad (JAS-beskärning tillämpas alltid då träd ska tillfogas stora snittytor, från ca 5 cm i diameter och uppåt).

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar