Ohyra (spinnkvalster) på citronträd

Fråga: Har fått någon typ av löss på mitt citronträd. Det är väldigt små svarta prickar och någon spindelvävsliknande grej. (Se bild) Hur blir jag av med dem? Sprider det dig till andra växter?

Svar: Mest troligt har ditt citronträd drabbats av spinnkvalster. Det är ett gissel och svårt att bli av med speciellt när det angriper perenna växter. Kvalstret trivs i varm och torr luft så för att förhindra angrepp måste man duscha plantan ofta och undvika för höga temperaturer. Det finns ett rovkvalster att köpa från exempelvis företaget nyttodjur.se. Du kan fundera om det är värt pengarna att beställa dessa nyttodjur. Spinnkvalster övervintrar i växthus och angriper gärna gurka, melon och vindruvor samt murgröna och andra rumsväxter.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

Spinnkvalster är vanligt förekommande i yrkesodling av gurka och tomat. Läs mer om ohyran och hur man bekämpar den i Jordbruksverkets faktablad, Skadedjur i växthus. https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4f6f050b14a53303576b28ce/1418810004684/ovr322_4.pdf

Redaktören 2021

Foto: Elle Carlsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar