Lyckas med frösådd, Afrikas blå lilja

FRÅGA: I Sydafrika köpte jag fröer av Afrikas blå lilja. Hur sår jag dessa på bästa sätt?

SVAR: Du sår dem glest under vårvintern i vanlig jord eller såjord. Håll jämn fuktighet och en temperatur på ca 15 grader, enligt litteraturen.
Sådderna ska stå ljust. Det kan ta en till tre månader för fröna att gro. Andra året skolar du om de små plantorna. Det tar ca fyra år innan en frösådd planta kan tänkas blomma, men oj så välkommet.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2017

Foto: Inger Ekrem

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar