Hur fröförökas Afrikas blå lilja?

FRÅGA: I Sydafrika köpte jag fröer av Afrikas blå lilja. Hur sår jag dessa på bästa sätt?

SVAR: Du sår dem glest under vårvintern i vanlig jord eller såjord. Håll jämn fuktighet och en temperatur på ca 15 grader, enligt litteraturen.
Sådderna ska stå ljust. Det kan ta en till tre månader för fröna att gro. Andra året skolar du om de små plantorna. Det tar ca fyra år innan en frösådd planta kan tänkas blomma, men oj så välkommet.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2017

Foto: Inger Ekrem

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar