Flytt av sparris

Fråga: På grund av byte av tomt till våren undrar jag om jag kan flytta tre stycken sparris nu i oktober eller bör jag vänta till våren eller inte alls? De är ca två år gamla och har alltså ännu inte hunnit skördas.

Svar: Det kan vara lite knepigt att flytta sparrisen, men ändå värt att försöka. En tvåårig planta har inte hunnit få så stort rotsystem, så det borde kunna gå bra. Du bör flytta plantorna nu så fort som möjligt. Du skriver inte var i landet detta gäller men ju längre söderut, desto bättre, för då hinner plantorna växa lite längre innan det fryser i jorden. Skär ner blasten och gräv upp plantorna, försök få med så mycket av rötterna som möjligt. På nya stället sätts plantorna på ca 25 cm djup, i en grop eller snarare ett
dike, så att rötterna kan bredas ut. Det gör inget om plantorna kommer djupare än vad de står nu – det är snarast en fördel – för de har en tendens att vilja resa sig lite. Täck gärna marken med halm, löv eller annat isolerande material runt plantorna, men det kan du vänta med lite grann, tills det frusit lite lätt i markytan. I normala fall behöver sparris inte täckas, det är bara nu när de just flyttats och det är ganska sent på hösten.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2002

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar