Är julstjärnan giftig?

Fråga: Stämmer det att julstjärnans växtsaft är giftig?

Svar: Julstjärnas växtsaft kan irritera ögon och hud. Om man råkar få i sig någon växtdel så kan man känna kraftigt illamående. Men det är ingen värsting. Däremot finns det nära släktingar i samma släkte (Euphorbia) som kan vara riktigt otäcka. Det är nog därför julstjärnan har fått rykte om sig att vara väldigt giftig. Enligt en amerikansk studie kunde inga dödsfall beläggas på över 23 000 fall där patienter, som nästan uteslutande var mindre barn, fått i sig växtdelar av julstjärna. Faktum är att många överhuvudtaget inte visade några symptom alls. För att nå upp till en dödlig dos så behöver man nästan äta 500 stycken blad enligt amerikanska myndigheter. Men har man barn och djur hemma så kan det vara bra att ha lite extra koll så att de inte äter av julstjärnan. Illamående och hudutslag kan vara tråkigt nog under julen.

Läs mer om olika krukväxters giftighet på Giftinformationscentralens hemsida  https://giftinformation.se/krukvaxter/

FOR-rådgivarna 2017

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar