Kan jag odla pioner i kruka på min balkong?

Fråga: Kan jag odla pioner i kruka på min balkong?

Svar: Vi kan inte rekommendera odling i kruka, då vi hittills inte har tillräckligt med data för att kunna med säkerhet säga att roten kommer klara det en längre tid. Vi vet att den under ett par år säkert går att ha den i en stor kruka. Men pionens rotsystem är stort och kraftigt; den trivs allra bäst och blommar rikligast i din rabatt.

Svenska Pionsällskapet, Frågor och svar

https://pionisten.se/pionodlarens-abc/fragor-svar/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar