Varför kryper blomsterlökarna upp ovan mark?

Fråga: Jag har noterat att snödroppslökar ibland sitter alldeles uppe vid jordytan trots att de från början planterats på rätt djup. Vad kan det bero på och ska man göra något åt detta?


Svar:
Det är inte helt ovanligt att knölar och lökar tittar fram över markytan. Anledningar kan vara många. Exempelvis fel växtplats, missgynnande väderförhållanden, felaktigt planteringsdjup eller uppfrysning under vintern. Det är också stora skillnader mellan olika växter hur vanligt detta fenomen är. Just snödroppar som naturaliserats har en tendens att bilda tjocka växtbestånd där lökarna kan tryckas upp mot ytan. Problemet är att de blir mer känsliga för frostskador, framförallt under år med kraftig barmarksfrost. Det kan därför vara bra att täcka eller plantera om dessa på rätt djup. I kompakta lerjordar med dålig dränering ökar också risken för att snödroppslökarna drar sig uppåt mot markytan. Det kan då vara bra att plantera om på mer gynnsamt läge med väldränerad, mullrik jord.

FOR-rådgivarna 2017

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar