Näsduksträd, duvträd

Fråga:
Jag fick ett “näsduksträd” i present inköpt på Botaniska trädgården i Göteborg i somras. Är det något jag behöver tänka på för att skydda det i vinter? Behöver det täckas?

Svar:
Näsduksträd, eller duvträd som det också heter, är ju ett träd på gränsen i härdighet hos oss. Räknas till zon 1. Har du ett skyddat läge i zon 1 ska du inte behöva vidta några extra åtgärder. Det viktiga är att det har planterats i mullrik, väldränerad jord i skyddat, soligt läge så att det fått de bästa förutsättningarna. Är läget inte optimalt kan du täcka marken luftigt med löv eller ris samt sätta upp något skydd för kalla vindar i vinter. 

Solveig Sidblad, hortonom september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar