Anlägga perennrabatt

Fråga: Vi vill anlägga en perennrabatt. Vad ska vi tänka på?

Svar: Det finns perenner som passar för nästan alla lägen och markförhållanden. Alltifrån soligt till skuggigt och från torrt till fuktigt. Ett bra tips är därför att notera platsens förutsättningar och därefter diskutera vilka perenner som är lämpliga att plantera med din lokala plantskola. Men de allra flesta perenner vill ha en djup, mullrik och väldränerad jord. Perenner som får stå i blöt jord över vintern brukar inte bli så långlivade. Se till att rensa bort så mycket rotogräs som det bara går innan plantering för att få en bra etablering av plantorna. Ett annat alternativ är att lägga tidningar mellan plantorna efter planteringen för att på så sätt försvåra för ogräsen och ge perennerna ett ordentligt försprång. Se också till att välja perenner som blommar vid olika tidpunkter för att få en intressant rabatt under så stor del av året som möjligt. Plantera perennerna i grupper av minst tre till fem plantor av samma sort för att det inte ska bli för plottrigt. Bästa planteringstidpunkterna är vanligen på våren eller tidig höst.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 4 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar