Hibiskus

Fråga: I vårt hem har jag ända sedan 60-talet en Hibiskus, säkert några år äldre när jag fick den, som varit och alltjämt är till stor glädje (ibland lite bekymmer). Hibiskusen har klarat sig genom alla år och även flytten från stor lägenhet till mindre lya. Den sätter år efter år massor med knoppar och blommar med riktigt stora, dubbla blommor. Jag har gjort div. lyckade/mindre lyckade försök att hålla den i rimliga proportioner. För närvarande är den ca 190 cm i “diameter”. När på året är rätt tid/bästa tid att “klippa ner” den? Det är extra svårt att avgöra eftersom den nästan alltid har knoppar på gång.

Hur mycket ska den tuktas?

Övriga gödnings/odlingsråd?

När jag visade bilder på en trädgårdsmässa för “expert” blev han lite imponerad och intresserad  pga hibiskusens ålder m.m. Synpunkter?

Svar: Bästa tiden att klippa ner den är på vårvintern. Då får den en bra start inför säsongen. Beskär man hårt nu på hösten blir det lätt tunna, veka skott eftersom ljuset inte räcker till, om man inte har bra tilläggsbelysning vill säga. Den kan tuktas nästan hur hårt som helst. Men det tar ju längre tid till blomning ju hårdare man beskär.

Den behöver mycket vatten och näring under odlingssäsongen. Ett råd är att alltid ha några droppar näring i vattenkannan när du vattnar från mars till oktober ungefär. Sen kan plantan behöva en viloperiod och gärna stå lite svalare.

Ja detta låter onekligen intressant för POM, Programmet för odlad mångfald, som just inventerar gamla kulturväxter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar