Hagelskottsjuka

Fråga: Mina plommonträd ser konstiga ut, de har fått bruna prickar på alla blad. Förra året var det likadant och dessa bruna prickar trillade bort och skapade runda hål i alla blad. Vad är det? Skadar det mitt träd och minskar det skörden? Jag odlar i Linköping.

Svar: Du har fått hagelskottsjuka på ditt plommonträd och det kan ha flera orsaker. Det kan vara ett bakterieangrepp, som stam- och bladbakterios, det kan vara bladfläcksjuka orsakad av en svamp eller det kan vara prunusringfläcksjuka som orsakas av ett virus. Angreppen verkar vara mer omfattande under fuktiga somrar. Kraftiga angrepp kan minska skörden och sätta ner trädets tillväxt. Bekämpningsstrategi: beskär träden på försommaren och håll dem relativt glesa i kronan. Kratta upp löven på hösten, ta bort alla frukter från mark och träd vid höststädningen. Spruta eventuellt med ett svavelpreparat (Kumulus) i samband med knoppsprickningen. Andra arter av Prunus (släktet till vilket plommon hör) kan angripas, t ex lagerhägg.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar