Kejsarkrona som inte blommar

Fråga:
Varför blommar inte min Kejsarkrona? Är det för skuggigt, står de för tätt ihop(6-7 stänglar på samma ställe)?

Svar:
Den brukar klara av stå ganska tätt, men däremot kan det vara så att den står för skuggigt. Den vill gärna stå soligt -halvskuggigt. Träden kan också konkurrera med att suga åt sig mycket av näringen i jorden.

Du kan prova gödsla med en fosfor och kaliumrik gödsel  typ benmjöl, eller någon speciell lökgödsel. Det gynnar blom- och knoppsättning.

Är plantan gammal eller nyplanterad? Det kan ta några år innan den kommer igång och blommar efter plantering.

Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare FOR maj 2023

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar