Hur beskära klematis?

FRÅGA: Hur beskär jag min tio år gamla klematis av sorten ’Nelly Moser’?

SVAR: Att beskära en klematis är ganska enkelt, bara man vet när den blommar. Utifrån blomningstid delas de in i tre beskärningsgrupper.

Grupp 1 blommar bara tidigt och beskärs varsamt.

Grupp 2 blommar både tidigt och blommar om sent och beskärs lite hårdare.

Grupp 3 blommar sent och beskärs ner till marken varje år.

Sorten ’Nelly Moser’ blommar en första gång i juni månad, och kan sedan blomma om sent på hösten. Det betyder att den går under beskärningsgrupp 2. Du beskär plantan relativt försiktigt på senvintern eller tidigt på våren, när kylan är över, men innan den börjar växa. De tunna grenarna beskär du in till kraftigare levande grenar (på dessa syns knopparna tydligt) eller ner till 20 centimeter över marken. De kraftigare grenarna gallrar du bara ur vid behov. Då kommer plantan att blomma på äldre grenar i juni samt på årsskotten senare på hösten. Är plantan mycket risig kan det vara aktuellt med en kraftig beskärning på senvintern och offra blomningen den våren.

Läs mer om beskärning i Riksförbundet Svensk Trädgårds faktablad 

https://svensktradgard.se/media/4qkhsayy/faktablad_43_beskarning_klattervaxter.pdf

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2017

Foto: Freddy från Pixabay

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar