Cystnemtoder på potatis?

Fråga: Förra året anlade vi ett litet potatisland vid vår sommarstuga. Vi satte bara köpt kontrollerad sättpotatis och fick jättefin skörd. Vi sparade några stycken i vår jordkällare som sättpotatis till i år och när vi nu tog fram dem för att förgro såg de ut som på bifogat foto. Vad kan detta vara? Hoppas det inte är cystnematoder.

Svar: Nej, det är inga cystnematoder som orsakat detta. Det är små potatisknölar som bildats. Troligen har det varit hög luftfuktighet i lagret vilket satt igång knölbildning redan under lagring. Benägenheten för detta varierar mellan olika potatissorter.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 2 2019

Foto: Lars-Erik Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar