häckplantering på hösten

Fråga: Vi planerar att byta häck och då plantera liguster. Detta hade vi tänkt att göra andra helgen i oktober, är det en bra tid eller för sent? Är det något speciellt vi ska tänka på kring planteringen?

Svar: Att plantera på hösten är oftast bäst ur växtsynpunkt. Växten kommer rätt i årsrytmen och det krävs inte lika noggrann vattning nästa vår – sommar. Gräv ett dike som är 40 cm djupt och 60 cm brett. Använd jorden och blanda upp den med barkmull, kompost eller kogödsel. Lagom att blanda i 10-20% nytt material. Vattna plantorna väl innan och efter planteringen, speciellt om det är barrotade plantor. Nästa vår klipper du ned buskarna till 20 cm över marken för att få en stadig och kraftig häck. 

Häckplantor kan köpas i tre olika modeller. Barrotade plantor, då finns det ingen jord kring rötterna. Klumpade plantor, då är de odlade på friland och uppgrävda. Har en nätstrumpa kring jordklumpen. Den ska vara kvar vid planteringen. Krukodlade, då är de odlade i kruka och krukan tas bort före plantering. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar