Måbär

Fråga: Vi har i vår planterat en häck av Måbär ”buskplantor” med en höjd vid planteringen av ca 70 cm. Den har under sommaren växt ca 30 cm. När skall den klippas ner, och hur mycket?

Svar: När och hur du ska klippa måbärshäcken beror mycket på hur kraftiga dina buskplantor är. Är de kraftiga och välförgrenade från basen behöver de inte klippas ner så radikalt som man gör med häckplantor som oftast bara är några spröt. Nej, då handlar det mer om att börja forma häcken som man vill ha den. Då klipper du ner årets tillväxt till hälften ungefär och klipper in sidorna så att de får en konisk form.

Är däremot grenarna på buskplantorna raka pinnar utan nämnvärd förgrening är det bättre att beskära lika hårt som häckplantor. Då skär du mer hela häcken till ca 20 cm höjd. Det görs för att häcken ska bli tät ända nerifrån. Därefter låter du häcken växa till med 15-20 cm per år.

Båda beskärningarna görs på vårvintern.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar