Vissnande grenar på sötkörsbär

Fråga:
Planterade sötkörsbäret Fryksås enligt konstens alla regler i höstas (“enorm” grop, blandade befintlig jord med annan, ny och kompost).
Det var en svår vårvinter med is på hela tomten men eftersom trädet blommade fint såg det ut att ha klarat sig bra. För ett par veckor sedan såg jag att en gren torkat och nu ytterligare torkade granar. Jag har klippt bort dem men finns det hopp för trädet? Kan det vara någon sjukdom?

Svar:
Det är mycket möjligt att det kan vara den svåra vårvintern  som har ställt till det med is och tjäle. Med svårigheter för trädet att suga upp vatten som följd.

Körsbär kan också drabbas av svampsjukdomen ‘blom och grentorka’ (Monilia). Svampen infekterar via blommorna som vissnar och hänger kvar i trädet. Den kan sedan växa vidare in i grenen som torkar. Man kan förhindra spridning genom att skära bort angripna grenar en bit in på frisk ved som du har gjort. Fortsätt att hålla efter eventuella vissnade grenar. Vattna trädet ordentligt (i fall det är vinterskador som spökar)

Det finns en del medel som innehåller svavel (Kumulus) som kan användas förebyggande mot Monilia. (Är godkänt för ekologisk odling).

Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Vinterskada eller blom- och grentorka, det är frågan? Foto: Anna-Greta Haglund

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar